Disclaimer/juridische informatie website
  1. Deze website wordt uitgebaat door BV Belpub, een besloten vennootschap, met zetel te 8800 Roeselare, Armoedestraat 11 bus 1, ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen onder het nummer 0427.559.370.
  1. De algemene voorwaarden  zijn van toepassing op deze website. Door gebruik te maken van deze website verbindt u zich ertoe deze algemene voorwaarden te aanvaarden en na te leven.
  1. De afbeeldingen en foto’s op de website en de webshop zijn louter illustratief.
  1. BV Belpub doet de nodige inspanningen om ervoor te zorgen dat de informatie die te vinden is op haar website correct is, doch het is mogelijk dat de informatie op haar website niet volledig of voldoende accuraat en/of nuttig is. BV Belpub kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor de informatie die te vinden is op haar website, noch voor de (in)directe schade die het gevolg is van het gebruik van deze informatie.
    BV Belpub kan de informatie op haar website dagelijks aanvullen en/of wijzigen. Deze aanvullingen en/of wijzigingen zijn met onmiddellijke ingang vanaf de publicatie zonder meer geldig, zonder dat de gebruiker hiervan op de hoogte dient te worden gebracht.
  1. Het is verboden elke informatie, foto, afbeelding en/of elk materiaal dat op de website belpubshop.eu staat te wijzigen, kopiëren, verspreiden, overdragen, dupliceren of publiceren of om die informatie of dat materiaal te gebruiken in afgeleide werken. Alle tekeningen, merken, foto’s, illustraties, afbeeldingen of emblemen die op de website www.belpubshop.eu staan of op de producten, accessoires of verpakkingen van BV Belpub zijn onderworpen aan intellectuele eigendomsrechten en zijn exclusief eigendom van de BV Belpub.
    De reproductie ervan, of die nu volledig of gedeeltelijk gebeurt, voor welke reden of voor welk doeleinde dan ook, is ten strengste verboden.

  2. De website van BV Belpub kan verwijzingen naar websites bevatten die niet door BV Belpub worden beheerd. Deze links zijn enkel informatief opgenomen waarbij BV Belpub niet kan instaan noch aansprakelijk worden gehouden voor de inhoud en/of het functioneren van deze websites, noch voor de kwaliteit en/of de prijzen van de op voormelde websites aangeboden goederen en/of diensten.
TOP
Winkelwagen 0